Gratis schatting

Om een woning correct te schatten, moeten heel wat factoren in kaart gebracht worden. Hiervoor is het belangrijk dat wij een goed beeld krijgen van de binnenkant van de woning. Vul onderstaand formulier in en één van onze makelaars neemt met jou contact op voor een gratis schatting van je vastgoed. Tot binnenkort!

Het nieuw Vlaams Huurdecreet, het voorontwerp: gezinssituatie huurder wijzigt

Het nieuw Vlaams Huurdecreet schudt de regels voor huurders en verhuurders grondig door elkaar. In het voorjaar van 2019 gaat het Vlaams Huurdecreet in werking. Maar wat verandert er allemaal als de gezinssituatie van uw huurders wijzigt? Het zal binnenkort voor een van de huurders simpeler zijn om zijn deel van het huurcontract op te zeggen.

Wie blijft er in het huis wonen en wie vertrekt er? Een moeilijke beslissing. Woont het koppel in een huurwoning, dan is het nog iets complexer…

“De huidige huurwetgeving zegt daar niets over en rechters beantwoorden de vraag zeer uiteenlopend. Sommigen vinden dat enkel beide huurders samen het huurcontract kunnen opzeggen, anderen staan toe dat slechts een van beiden opzegt. Om die onzekerheid te beëindigen introduceert het voorontwerp van het nieuwe huurdecreet het concept medehuur”, stipt Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) aan in De Tijd.

Gaan samenwonen

Uw huurder heeft een huurcontract afgesloten en leert daarna iemand kennen. Ze beslissen om samen te gaan wonen in de huurwoning. Wat zijn uw rechten als verhuurder?

Het koppel is gehuwd of wettelijk samenwonend?

Het voorontwerp van het huurdecreet bepaalt dat de intrekkende partij automatisch medehuurder wordt.

Het koppel is feitelijk samenwonend?

De intrekkende partij wordt niet automatisch medehuurder, maar ze kunnen dit wel vragen aan de verhuurder. Wanneer u dit als verhuurder weigert dan kan het koppel dat afdwingen voor de rechter.

Gaat een wettelijk samenwonend of gehuwd koppel uit elkaar?

Beide partners moeten overeenkomen wie blijft en wie vertrekt. De vertrekkende partij kan nog maximaal zes maanden aangesproken worden om de huur verder te betalen. Vanaf wanneer de blijvende partner het huurcontract alleen verderzet, moet gecommuniceerd worden naar de verhuurder. Momenteel is de vertrekkende partij aansprakelijk zolang het huwelijk niet ontbonden is of de wettelijke samenwoning niet beëindigd is. In het nieuwe decreet, zal (als de huurovereenkomst bij aanvang door beide partners werd ondertekend) de vertrekkende huurder nog gedurende zes maanden kunnen worden aangesproken tot betaling van de huurprijs (in de veronderstelling dat de blijvende huurder zijn verplichtingen niet voldoet).

Let op, dit is een voorontwerp. De overheid kan hier dus nog aan sleutelen. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels van toepassing zullen zijn voor alle huurcontract die ondertekend worden vanaf voorjaar 2019. Contracten van voor die datum of verlengingen vallen er niet onder.

Stay tuned, in de volgende blogpost gaan we ons verdiepen in het steeds toenemende woonconcept cohousing. Wat verandert er voor hen?

Blijf op de hoogte?

Schrijf je in op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste vastgoednieuwtjes.