Gratis schatting

Om een woning correct te schatten, moeten heel wat factoren in kaart gebracht worden. Hiervoor is het belangrijk dat wij een goed beeld krijgen van de binnenkant van de woning. Vul onderstaand formulier in en één van onze makelaars neemt met jou contact op voor een gratis schatting van je vastgoed. Tot binnenkort!

Het houden van huisdieren door de huurder

Eind augustus 2018 bereikte Vlaams Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts een akkoord met de Verenigde Eigenaars omtrent het houden van huisdieren in huurwoningen of appartementen. Van nu af aan mogen huisdieren in huurpanden niet zomaar geweigerd worden. Vanzelfsprekend ligt de situatie ook anders bij een woning dan bij een appartement.

Voor een woning:

  • Het schriftelijk akkoord van de verhuurder blijft vereist;
  • De verhuurder mag in beginsel de huurder niet verbieden om huisdieren te houden, in zoverre het gehuurde goed niet ongeschikt is om het specifieke huisdier te houden. Denk bijvoorbeeld aan de afwezigheid van een tuin, alleen een kleine binnenkoer, de aanwezigheid van honden in de aanpalende tuin…

Voor een appartement:

  • Het schriftelijk akkoord van de verhuurder blijft vereist;
  • De verhuurder mag in beginsel de huurder niet verbieden om huisdieren te houden, in zoverre het gehuurde goed niet ongeschikt is om het specifieke huisdier te houden en de statuten of het reglement van interne orde van het gebouw het houden van huisdieren niet verbieden. Denk bijvoorbeeld aan een te kleine studio en een grote hond.

Wanneer de eigenaar het houden van een huisdier weigert, zal het verbod in de huurovereenkomst dus best voldoende gemotiveerd moeten worden om stand te houden bij de rechtbank. Want de kans bestaat dat de huurder naar de rechtbank zal stappen om de weigering te betwisten.
De rechter zal elke situatie beoordelen rekening houdend met:

  • Zorgt het huisdier voor overlast bij de andere bewoners of wordt de aanwezigheid van het huisdier niet eens opgemerkt?
  • Is de woning bemeubeld door de eigenaar?
  • Gaat het om een exotisch dier?
  • Heeft het huisdier het pand beschadigd? Denk maar aan krassen in het parket en op de deur.

Voor alle duidelijkheid: ondanks wat Vlaams Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts zegt (“Huisdieren zijn sowieso toegelaten, tenzij in uitzonderlijke gevallen”), geldt nog steeds het volgende principe: huisdieren mogen alleen gehouden worden mis voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de verhuurder.


TIP!
Indien u wenst dat in de mede-eigendom huisdieren verboden worden, kijk in het bestaand huishoudelijk reglement na of deze bepaling al is opgenomen of vraag de syndicus deze kwestie te agenderen op de eerstvolgende algemene vergadering om dergelijke bepaling in het (nieuw) reglement van interne orde op te nemen.

Blijf op de hoogte?

Schrijf je in op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste vastgoednieuwtjes.